Trude Jermstad

Kven er du i di rolle som leder?

Til deg som er leder
Å sitte på toppen er ei utfordring.
Kven er din sparringspartner? Kven lytter til deg, støtter og løfter deg i å finne inspirasjonen til å drive frem gode resultat i di bedrift?

Til deg som verkeleg brenn for å motivere dine ansatte til enno betre gjennomføring;

Kor god er du til å få folk til å jobbe mot målet?

Kjenner du deg att i dette?

 • Det er til tider overveldande å sitte åleine på toppen
 • Familien er lei av å være mi støtte i arbeidslivet
 • Er eg tydeleg nok? Har eg klar struktur? Tvilen kjem meg til gode.
 • Teamet mitt fungerer ikkje optimalt.
 • Eg blir sliten av alt stresset for å nå frister.
 • Eg er usikker på om økonomien strekker til. Blir prosjektet nedlagt?

… Og ønskjer dette?

 • Eg står støtt i meg sjølv og har klårheit i mine val.
 • Eg kjenner meistringskjensla og er stolt av det vi får til
 • Eg motiverer mine ansatte på ein inspirerande og anerkjennende måte.
 • Bruker mine indre kvalitetar godt.
 • Eg har ein god sparring-partner.

Her er muligheten til å vekse enno meir i di rolle som leiar og / eller ei unik moglegheit til å sleppe usikkerhet og frykt å heller blomstre.

Kort om meg:

Eg heiter Trude Jermstad og er utdanna LBH-coach og Ambulansefag arbeidar. Nytter også godt av erfaring frå m.a Forsvaret (sanitet og infanteri) i inn- og utland, Raude Kross og 4H-arbeid. Dette har i årenes løp gitt meg god læring og erfaring i å lytte, veilede, støtte og hjelpe folk i ulike faser og utfordringer i livet. Eg har også fått kjenne på kroppen kva det vil seie å snu opp ned på kvardagen. Og lært kor fantastisk godt det er å kome attende til all kjærleiken vi kan velge å omgi oss med.
“All erfaring er god erfaring” er mitt motto. Og om det kan inspirere deg til å snu ditt liv og ditt lederskap i ønsket retning, ser eg med glede fram til å møte deg. Eg vil sjå deg blomstre. Vil du?

Så: Kva treng DU for å gå frå ord til handling, frå å gjere til å være – til å gjennomføre forvandling?

Kva har DU behov for i utviklinga av deg sjølv og ditt lederskap?

Verda har behov for gode stødige ledere med eit team som fungerer under god veiledning og anerkjennende kommunikasjon. Med rom for å være både sårbar, sliten og usikker. Og også skape oppmuntrende, humoristisk og motiverende læring.
Er du og dine her?

Eg er utdanna Leadership By Heart Coach og veileder deg i å løfte deg sjølv på di reise mot å nå dine intensjoner og mål. For deg sjølv og bedrifta.
Eg lytter og stiller spørsmåla og du finn svaret. Og støtter deg dermed i prosessen til å ta gode val i tråd med dine verdier. Saman løfter vi deg fram og opp- til dit du veit du er god nok. Slik kan DU skape ditt potensiale og din motivasjon som gir deg inspirasjon og kvalitet til å gjennomføre og utnytte dine ressurser.

Treff dette eit punkt eller fleire i deg? Da er du velkomen til ein GRATIS og UFORPLIKTENDE kartleggingssamtale med meg.

Skriv inn din kontakt informasjon under her, så snakkes vi snart :-)

Beste helsing frå Leadership By Heart Coach Trude Jermstad

Kontakt oss