Etiske retningslinjer

  • En coach har taushetsplikt angående alle opplysninger som en klient gir. Unntatt fra dette er akutte nødsituasjoner der klienten eller andres sikkerhet er alvorlig truet. Med tillatelse fra klienten kan en anonymisert reformulering brukes internt i læringsøyemed.
  • En coach skal oppmuntre klienten til å ta egne valg, følge sin egen sannhet og ta ansvar for sine egne handlinger og valg. En coach skal ikke lede en klient i en retning som ikke står i samsvar med klientens verdier og vurderinger, ei heller ta i bruk metoder eller teknikker som klienten ikke føler seg komfortabel med.
  • Når en person oppsøker en coach med saksforhold som coachen ikke ser seg i stand til å føre samtaler om, bør coachen vise til annet kvalifisert tilbud.
  • En coach skal unngå private og intime forhold til klienter og sørge for at forholdet holdes på et profesjonelt plan.
Kontakt oss
close slider